Reglur um mat á byggingafræðingstitli

 
1. grein
Sá sem óskar leyfis til að kalla sig byggingafræðing skv. lögum nr. 8/1996, snýr sér til skrifstofu félagsins eða til iðnaðarráðuneytisins og aflar sér þar upplýsinga um þær kröfur, sem Byggingafræðingafélag Íslands hér eftir nefnt BFÍ, gerir til menntunar byggingafræðinga. Væntanlegum umsækjanda skal gert ljóst, að viðkomandi beri sú skylda að veita BFÍ hver þau gögn, sem það telur nauðsynleg til staðfestingar á menntun umsækjanda. Sönnunarbyrði þar að lútandi hvílir öll á umsækjanda.
 
2. grein
Telji viðkomandi sig uppfylla menntunarkröfur BFÍ til byggingafræðingstitils sækir hann um löggildingu á starfsheiti til iðnaðarráðuneytisins. Fyllir umsækjandi út sérstakt umsóknareyðublað og leggur fram umbeðin gögn með umsókn sinni. Gögn þessi skulu veita sem gleggstar upplýsingar um þau atriði, sem við eiga sbr. 5. grein hér á eftir. Frekari gagna kann að verða óskað.
 
3. grein
Kjörinn fulltrúi úr stjórn félagsins sendir stjórn BFÍ til umsagnar allar umsóknir um byggingafræðingstitilinn.
 
4. grein
Stjórnin BFÍ leggur hlutlaust mat á umsóknir sem henni berast. Hafi umsækjandi bein eða óbein samskipti við stjórnarmenn varðandi umsókn sína meðan á afgreiðslu stendur, fyrirgerir umsækjandi hlutleysi stjórnarinnar.
 
5. grein
Mat stjórnar BFÍ byggist á kröfum félagsins til menntunar umsækjenda. Stjórn skal mæla með því að umsækjandi fái leyfi ráðherra til að kalla sig byggingafræðing ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:
Lokið er með prófgráðu námi við háskóla eða tækniháskóla sem hlotið hefur viðurkenningu skv. lögum BFÍ að vera fær um að veita fullnægjandi menntun í byggingafræði. Prófgráðan skal að námslengd og samsetningu vera sambærileg lokaprófi í byggingafræði í Danmörku og fullnægja eftirfarandi lágmarkskröfum BFÍ:
 
a) Undirstöðugreinar byggingafræðinnar 150 ECTS stig.
 
b) Valverkefni og starfsþjálfun 60 ECTS stig.
 
Heildarlengd námsins skal eigi vera styttri en þrjú og hálft ár. Almennt teljast eftirtaldir námstitlar fullnægja framangreindum skilyrðum ef allt námið hefur verið stundað við háskóla eða tækniháskóla. (Listi þessi er einungis birtur til leiðbeiningar. Í öllum tilvikum þarf námið að fullnægja framgreindum kröfum):
 

 

Land

 

Námstitill

 

Námsgráða

Danmörk

Bygningskonstruktør

 

Námstitill á ensku:

Constructing  Architect

Námsgráða á dönsku:

professionsbachelor i bygningskonstruktion

Námsgráða á ensku:

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.

 
 
6. grein
Stjórn BFÍ sendir kjörnum fulltrúa félagsins umsögn sína.
 
7. grein
Ef umsögn stjórnar er jákvæð og umsækjandi er íslenskur ríkisborgari, ber stjórn að veita honum aðild að BFÍ.
Ef umsögn stjórnar er jákvæð, en umsækjandi er erlendur ríkisborgari, þarf meirihluti stjórnar að samþykkja inngöngu í félagið.
Ef umsögn stjórnar er neikvæð, getur stjórn ekki veitt viðkomandi aðild að BFÍ nema í algjörum undantekningartilvikum, eins og ef viðkomandi getur ekki aflað tilskilinna gagna vegna styrjalda eða af stjórnmálalegum ástæðum. Í slíkum tilfellum þarf stjórn að samþykkja inngöngu samhljóða.
 
8. grein
Kjörinn fulltrúi BFÍ tilkynnir umsækjanda hverja afgreiðslu umsóknin hefur hlotið.
 
9. grein
Félagsmaður sem hlotið hefur inngöngu með takmörkuðum réttindum í BFÍ skv. 6. grein hér að framan, verður fullgildur félagi þegar hann uppfyllir almenn skilyrði um inngöngu í félagið skv. 5. grein hér að framan.
 
10. grein
Reglur þessar hlutu staðfestingu aðalfundar BFÍ þann 17. apríl 2010.